top of page

regulamin

obiektu

Na terenie obiektu Chatka Czarny Bocian w Podgórzynie obowiązują następujące zasady: 

1. Wszelkie usterki zgłoś niezwłocznie gospodarzom, wolimy unikać niepotrzebnych nieporozumień. Umożliwia nam to szybką reakcję. 

2. Jesteś zobowiązany do utrzymywania i zwrotu chatki w stanie pierwotnym z dnia odbioru. Sprzęty kuchenne oraz naczynia powinny być umyte, a wnętrze domku posprzątane.

3. Palenie papierosów dozwolone jest wyłącznie na terenie ogrodu w wyznaczonych miejscach.

3. Jesteśmy ekologiczni. Segreguj śmieci w domu i w ogrodzie (służą temu specjalnie przygotowane pojemniki). Niesegregowanie śmieci przez Ciebie, oznacza segregowanie śmieci przez nas po zakończeniu Twojego pobytu, co kosztuje Cię 200 zł. 

4. Przestrzegaj wszystkich instrukcji odpowiedniego użytkowania sprzętu : TV, zmywarki oraz pralki.

5. Nie słuchaj głośnej muzyki na terenie obiektu, czyli w chatce i ogrodzie. 

6. Przestrzegaj ciszy nocnej obowiązującej w godzinach 22:00-6:00. 

7. W pokoju możesz zameldować się w godzinach 15:00-22:00 i wymeldować do godziny 11:00. 

8. Prosimy o wcześniejsze uprzedzenie nas o możliwym przedłużeniu rezerwacji lub o wcześniejszym/późniejszym czasie przyjazdu do chatki. Postaramy się zrealizować prośbę w miarę naszych możliwości. 

9. W Chatce Czarny Bocian obowiązuje następujący cennik przedłużenia pobytu: 

2 godziny - 100 zł 

4 godziny - 250 zł

10.Służymy:

·  dobrą radą na temat zasad pobytu i okolicznych atrakcji,

·  możliwością przechowania bagażu w ganku obiektu Chatka Czarny Bocian, 

·  rekomendacją lokalnych produktów i restauracji, zachęcamy do odwiedzenia naszej strony www.chatkaczarnybocian.com, na której znajduje się więcej informacji o atrakcjach.

11.Parking znajdujący się na terenie obiektu jest parkingiem niestrzeżonym.

12.Osoby Cię odwiedzające, które nie są zameldowane w Chatce Czarny Bocian, nie mogą przebywać na terenie obiektu w godzinach 22:00-6:00.

13.Odbiorem domku nazywamy: przejście z przynajmniej jednym z Gospodarzy i Gościem po obiekcie po zakończeniu pobytu.

14.Możesz korzystać z kluczy pozostawionych w drzwiach pokoju, zwróć je koniecznie Gospodarzom podczas wymeldowania/odbioru domku. 

15.Przekazanie kluczy do domku i jego odbiór przebiega zawsze w obecności Gospodarza lub osoby do tego upoważnionej. Za zgubienie klucza do domku naliczamy opłatę 50 zł za 1 sztukę.

16.Przy opuszczaniu domku należy pamiętać o wyłączeniu urządzeń elektrycznych i zamknięciu drzwi i okien.

17.Pobyt ze zwierzętami domowymi należy uzgadniać z Gospodarzami. 

18.Odpowiadasz za szkody materialne wszelkiego rodzaju lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych w Chatce Czarny Bocian powstałe z Twojej lub z winy odwiedzających Cię osób.

19. Rezygnacja z pobytu na mniej niż 14 dni przed rozpoczęciem pobytu wiąże się z pokryciem 70% kosztów pobytu.

20. Dokonując rezerwacji akceptujesz regulamin pobytu na terenie Chatki Czarny Bocian w Podgórzynie. Za potwierdzenie rezerwacji i akceptację regulaminu uznajemy moment uiszczenia opłaty rezerwacyjnej.

bottom of page